Bluemine : betaalbare dashboards op maat
Bluemine : Onder controle, sneller inzicht, voorspelbaar resultaat
Bluemine Customer Data Platform
Kwaliteit tegen de juiste prijs

Bluemine helpt uw groei realiseren door het benutten van uw data

Wij hebben de expertise, capaciteit en continuïteit beschikbaar!

Eenvoudig, voorspelbaar en schaalbaar!

51% Van het MKB ziet Business Intelligence en Big Data als een kans. Slechts 7% heeft de expertise in huis. Hoort u bij die 7%?

Bluemine helpt om de groei van uw bedrijf te realiseren met behulp van Business intelligence en uw (Big) data.

Heeft u een van de volgende uitdagingen:

  • Onvoldoende kennis?

  • Onvoldoende capaciteit?

  • Geen toereikende (cloud) infrastructuur?

Als full service provider voor uw informatie behoefte beheert Bluemine uw data platform en neemt terugkerende technische werkzaamheden uit handen. Ook beheren wij uw (cloud) intelligence infrastructuur, zowel in hardware en software.

U kunt zich volledig richten op het analyseren van uw data middels onze inzichtelijke rapportages en dashboards.

Bluemine in vogelvlucht

Data platform

Uw data platform voor al uw informatiebehoefte in Sales, Finance en Marketing

Inzicht tegen juiste prijs

Inzicht tegen juiste prijs

Uitbesteden van uw Business Intelligence

Meer klanten, meer omzet!

Meer klanten, meer omzet!

Uw concurrentie voorblijven met het Bluemine Customer Data Platform.

Vakmanschap. Meesterschap. Ondernemerschap.

Onze belofte aan u : 

"Wij ontzorgen onze klanten in het ontsluiten van data en het beheren van het datawarehouse, door middel van heldere dashboards, rapportages en analyse omgevingen zorgen we ervoor dat onze klanten besluiten kunnen nemen op basis van juiste, volledige en tijdige informatie."


data informatie kennis wijsheid hierarchie


BI : Bluemine Intelligence

Wikipedia over Business Intelligence:

" Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd. [link]"

Bluemine faciliteert bovenstaande kerncopetentie voor MKB ondernemers.