Aniel Narain

Managing Partner | Analytical Champion | HR
Aniel Narain

Aniel is een resultaatgerichte consultant die duidelijk en daadkrachtig te werk gaat, hij blijft neutraal door voldoende afstand te bewaren. Hij houdt het overzicht in een project en kan ook diep in de details duiken.

Aniel is zeer pragmatisch en resultaatgericht en werkt sinds het jaar 2000 in het Intelligence werkveld. Hij combineert zijn technische kennis en ervaring met academische modellen om een hoge toegevoegde waarde te leveren voor de klant en diens organisatie. Hij doet dit door te denken, kijken en handelen in de richting van oplossingen op een conceptuele en analytische manier.

Aniel is sterk geconcentreerd op de analyse en de impact van de omgevingsfactoren. Op basis van de bestaande behoefte en aanwezige “tools” en technieken wordt een oplossing gerealiseerd die meestal boven verwachting is. Hij houdt er altijd rekening mee dat de oplossing op de lange en korte termijn aan de bestaande en toekomstige behoeften moet voldoen.

Aniel gebruikt “business requirements”, de bestaande technologie en andere relevante voorwaarden als startpunt. Vervolgens overbrugt hij de kloof tussen de eisen en wensen van de klant organisatie door ze te vertalen naar de technische implementatie.

Sterk analytisch, zeer flexibel, attent, creatief en communicatief. Aniel maakt gebruik van een directe aanpak om er voor te zorgen dat de resultaten geleverd worden. De gerealiseerde oplossingen worden gekenmerkt door een hoge toegevoegde waarde voor de klant en de organisatie en een hoge gebruiksvriendelijkheid en klanttevredenheid.